ponedeljek, 08. junij 2009

Matematika

Bonn, 8. junij 2009 - Sekretariat UNFCCC je v soboto predstavil dokument, v katerem predstavlja kolikšno bi bilo zmanjšanje emisij v letu 2020, če seštejemo cilje, ki so si jih nekatere razvite države že postavile, v primerjavi z njihovimi skupnimi emisijami v letu 1990. Rezultat je pokazal, da bi bile emisije nižje za od 16 – 24 %, če ne upoštevamo ponorov, z upoštevanjem ponorov pa med 17 in 26 %.

Seveda ta izračun ne pokaže, kakšne bi bile dejanske emisije razvitih držav kot skupine, saj sekretariat pri računanju ni upošteval emisij držav, ki si ciljev še niso postavile (te so Japonska, Rusija, ZDA, Hrvaška in Nova Zelandija).

Te računske naloge se je lotila Mikronezija, in ugotovila, da zaenkrat predstavljeni cilji vodijo le k 5 – 10 % zmanjšanju, če ne upoštevamo ponorov, in k 6 – 13 % zmanjšanju, če ponore upoštevamo.

Izračun jasno kaže, da so cilji, ki so jih zaenkrat pripravljene sprejeti razvite države bistveno, bistveno prenizki. Kot nam je znano, morajo za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb razvite države do leta 2020 emisije zmanjšati za vsaj 40 %!

Ni komentarjev:

Objavite komentar