torek, 19. junij 2012

Rio+20 in obkonferenčne dejavnosti že v polnem teku

18. junij 2012 – Čeprav je do uradnega začetka Konference OZN o trajnostnem razvoju Rio+20 še dva dni, se aktivnosti na raznovrstnih lokacijah sanjskega Rio de Janeria že nekaj dni odvijajo s polno paro. Konferenca, ki naj bi obeležila 20. obletnico prve konference o trajnostnem razvoju (Rio de Janerio, 1992), naj bi predstavila pot k prihodnosti, ki si je vsi želimo, ter podala odgovore na vprašanja, ki so od takrat ostala nerešena. Že dolgo časa je jasno, da obljube in zaveze, ki so bila dane pred 20 leti, niso bile izpolnjene. Revščina je prisotna v večjem delu sveta, človekove pravice se ne spoštujejo kot bi se morale, nismo ravno uspešni pri zavezah za omejevanje podnebnih sprememb ter zmanjšanja emisij, trajnostni razvoj pa je večinoma zgolj lepa (a prazna) fraza na papirju raznih strategij in programov vseh možnih držav. Ker nam nekako ne uspeva družbe spraviti na ''pravo pot'', so potrebne nove zaveze, ki pa jih moramo pričeti tudi uresničevati.

Toliko za kratek uvod ob letošnji največji konferenci voditeljev držav, njihovih uradnih delegatov ter predstavnikov najrazličnejših organizacij. Od takšne globalne konference bi bilo za pričakovati utemeljene, daljnosežne ter v dobro vseh ljudi sprejete zaveze. In v tej smeri so se dogajanja tudi pričela. Vodij delegacij še ni na prizorišču, kljub temu so pogajanja že nekaj dni v polnem teku, diskusije delegatov pa potekajo o končni verziji dokumenta, ki naj bi predstavljal usmeritev in zaveze za prihodnji razvoj držav sveta. Zaenkrat ne kaže ravno najbolje zavezujočim ciljem, ki pomenijo prevelike omejitve za določene države. Nekatere države oz. skupine držav pač ne želijo popustiti pri zasledovanju svojih lastnih, ozkih in kratkoročnih interesov. Tako bomo težko prišli do konkretnih zavez, ki bi imele resnično pozitivne in oprijemljive učinke. A pogajanja bodo potekala vse do 22. junija, do takrat pa se lahko nekatere stvari še spremenijo.

Poleg uradnih sestankov delegatov, kjer odločajo o ''prihodnosti sveta'', se v sklopu konference dogajajo tudi stranski dogodki v organizaciji različnih akterjev: držav, raznih vladnih služb, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij idr. Dogodkov je vsak dan ogromno, tudi teme so različne, vsem je nekako skupna navezava na trajnostni razvoj (v širšem smislu pomena tega koncepta).

Sočasno s konferenco Rio+20 se odvija tudi t.i. Ljudski vrh (People's Summit), kjer je možno slišati in tudi spregovoriti o tem, da so spremembe v družbi nujne ter da moramo prenehati s trenutnim načinom ''razvoja'' na račun okolja in ljudi. Večina dogajanja je postavljena v park Flamengo, z ogromnim številom prizorišč ter pestro ponudbo dogajanja. Prisotnih je veliko raznovrstnih idej, vsem pa je skupno, da si želijo boljše prihodnosti. Močno priostno in zastopano je zavzemanje za pravice staroselcev, ki jih je tudi veliko na prizorišču. Če izpostavim zgolj nekaj tem, o katerih je v teh dneh govora v parku Flamengo: človekove pravice, pravice delavcev, zavzemanje za ohranjanje narave, prenehanje izkoriščanja jedrske energije in rudarjenja urana, prenehanje subvencioniranja fosilnih virov, uporaba obnovljivih virov energije, zeleno kmetijstvo, pa vse do enakopravnosti in spoštovanja religij. Nadaljevanje sledi.

Ni komentarjev:

Objavite komentar