petek, 22. junij 2012

Potočnik in Bogovič na konferenci

20. junij 2012 – Na koordinacijskem sestanku EU komisarja za okolje Janeza Potočnika z t.i. velikimi skupinami (Major groups), kjer so vključene nevladne organizacije, mladina, sindikati, staroselci, znasntveniki idr., so bila predstavljena prizadevanja EU za sklenitev dogovora oz. sprejetje končnega dokumenta. Potočnik je dejal, da je EU prišla v Rio z jasno vizijo in ambicijami. Poudaril je, da so se aktivno vključevali v proces sprejemanja dokumenta. Končni dokument pa ni ravno to, kar so si želeli, niti ne obravnava rešitve problemov, ki jih svet potrebuje. Dokumentu primanjkuje jasnih zavez za izvajanje procesa prehoda v trajnostni razvoj. EU je še vedno pripravljena sodelovati z vsemi, ki želijo izboljšati dokument, četudi v sklopu Generalne skupščine Združenih narodov septembra. EU komisar je izrazil željo pomagati državam v razvoju. Zeleno ekonomijo pa omenil kot tisti člen, ki naj bi pomagal pri preusmeritvi k trajnostnemu razvoju. Na koncu je dodal, da ne bo zapustil Rio s slabo vestjo, ampak tudi ravno zadovoljen ne bo.

Na plenarnem zasedanju je slovenski minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič podal nacionalno izjavo o konferenci, trajnostnem razvoju ter poti razvoja, ki vodi tja. Na kasnejšem dogodku na temo Jandransko-Jonske regije in trajnostnega razvoja, ki ga je organizirala Srbija, je minister imel ponovno aktivno vlogo. Govoril je o prihodnjem razvoju Slovenije ter o planu zelene ekonomije in zeleni rasti, ki bi naj temeljila na učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih energije, energetski obnovi stavbnega fonda ter vlaganj v železniško infrastrukturo. Lepo je bilo slišati, da se bo tudi pri nas spreminjalo na bolje. Besede so bile izrečene, upamo, da bodo tudi aktivnosti in dejanja sledila tako ambiciozna.

Ni komentarjev:

Objavite komentar