ponedeljek, 30. marec 2009

Išče se 'leadership' razvitih držav

Bonn, 30. marec 2009 – Danes dopoldne na zasedanju kjotske pogajalske skupine* se je veliko govorilo o vodilni vlogi razvitih držav pri reševanju podnebnega problema. Medtem, ko se vsi strinjajo, da morajo razvite države igrati vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, te v realnosti še nismo opazili.

Vodilna vloga v kontekstu podnebnih sprememb v bistvu pomeni prevzemanje odgovornosti za povzročanje problema, s katerim se soočamo, in ki že danes ogroža milijone revnih ljudi po svetu. Razvite države, ki so odgovorne za večji del emisij toplogrednih plinov, morajo tako prevzeti tudi večji del odgovornosti za zmanjšanje emisij. To morajo izraziti skozi lastne zaveze za zmanjšanje emisij in hkrati s podporo državam v razvoju pri njihovem blaženju in prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Znanstveniki ugotavljajo, da bi zmanjšanje emisij razvitih držav kot skupine med 25 – 40 % do leta 2020 glede na leto 1990 povzročilo dvig globalne temperature med 2 - 2,4 °C. Hkrati opozarjajo, da posledice podnebnih sprememb v primeru dviga temperature za več kot 2 °C niso več obvladljive.

In kako se na to odzivajo razvite države? EU, ki se sama hvali, da je vodilna v boju proti podnebnim spremembam, vztraja pri ciljih zmanjšanja emisij, ki so prenizki v primerjavi s potrebnimi (- 20 oz. - 30 % glede na leto 1990 do leta 2020). Japonska preučuje možne cilje do leta 2020 in sicer v razponu od 4 % povečanja do 25 % zmanjšanja emisij. ZDA govori o možnosti zmanjšanja emisij z današnje ravni na raven iz leta 1990 do leta 2020.

Pa finančna podpora za države v razvoju? Razen predloga Norveške za generiranje sredstev skozi avkcioniranje dela nacionalnih emisijskih kvot, od razvitih držav še nič.

Tik-tak, tik-tak,…, čas za ukrepanje se izteka! Leadership - resničen leadership je nujno potreben!


*pogajalska skupina v okviru Kjotskega protokola, katere mandat je do konca leta 2009 doseči dogovor o nadaljnih ciljih razvitih držav za zmanjšanje emisij po letu 2012

Ni komentarjev:

Objavite komentar