torek, 29. november 2011

UNEP: Bridging the Gap

29. november 2011 – Prejšnji teden je
program Združenih narodov (UNEP) objavil nadgrajeno poročilo o razkoraku med ponujenimi cilji zmanjšanja emisij in potrebnim ukrepanjem – t.i. Emissions Gap report. UNEP ponovno ugotavlja, da moramo do leta 2020 globalne emisije zmanjšati za 44 Gt, če želimo globalno segrevanje omejiti na 1,5 ali celo 2 C.

Prva slaba novica – UNEP ugotavlja, da se je razkorak med potrebnimi in ponujenimi zmanjšanji emisij v zadnjem letu povečal. Tudi, če bi vse države sprejele najvišje ponujene cilje (npr. EU 30 % zmanjšanje do 2020) in če bi odpravili vse pomanjkljivosti pravil, ki zmanjšujejo okoljsko integriteto ciljev in bodočega dogovora, bi v letu 2020 še vedno imeli razkorak v višini 6 Gt – kar je toliko kot letne emisije ZDA. V resničnem svetu pa bo ta razkorak verjetno okoli 11 Gt.
Razvite države se oklepajo nižjih ponujenih ciljev, pogojev za njihovo sprejetje in pomanjkljivih pravil, ki bi še naprej dovoljevala doseganje ciljev brez resničnega ukrepanja. UNEP pa pravi, da bi s trenutnimi neambicioznimi cilji bile emisije razvitih držav skoraj enake kot če ne bi ukrepali.

Je pa tudi nekaj dobrih novic v poročilu – UNEP pravi, da bi z odločnim takojšnjim ukrepanjem lahko dosegli zmanjšanje emisij, ki bi bilo večje od trenutnega razkoraka in to brez bistvenih tehničnih iznajdb in visokih stroškov. To bi lahko dosegli z ukrepanjem na področju energetske učinkovitosti in čiste, obnovljive energije. Z veliko odločnostjo zaustaviti sečnjo tropskih gozdov. Z izboljšanim ravnanjem z odpadki in boljšimi kmetijskimi praksami. Ter z ukrepanjem v trenutno nereguliranih sektorjih – mednarodnem pomorskem in letalskem prometu. Za izvedbo naštetih ukrepov pa najprej potrebujemo strožje cilje.

Vse države lahko in morajo storiti več, a najprej morajo razvite države dramatično spremeniti pristop. Lani v Cancunu je bilo dogovorjeno, da bodo razvite države svoje emisije zmanjšale v razponu med 25 – 40 % do leta 2020, glede na leto 1990. Nevladne organizacije menimo, da bi morali ta cilj postaviti na 40 %, če resno mislimo s ciljem 2 C, da o 1,5 C sploh ne govorimo. In to tukaj v Durbanu. Nevladne organizacije živimo v upanju...

Ni komentarjev:

Objavite komentar